NOVINKY

arr3    ...

KONTAKTY

Zdena Koštialová - Creative Time
Ul. L. Svobodu 78, 058 01 Poprad
(sídlisko Juh, oproti novému kostolu)
tel: 0948 439 419
napíšte nám

U nás v ponuke nájdete rôzny

sortiment tovaru

 

 


INFORMÁCIE O E-SHOPE » OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Ako nakupovať v e-shope CREATIVE TIME:

Vybraný tovar vložíte do košíka kliknutím na symbol nákupného košíka v detaile každej položky; ďalej môžte pokračovať v nákupe tovaru.

Po skončení výberu kliknite na nákupný košík, ktorý sa nachádza na pravej strane.

Košík môžete buď vysypať alebo prejsť k pokladni.

Zvoľte spôsob platby a dopravy a potvrďte objednávku tlačidlom Odoslať objednávku.

Pred ukončením objednávky môžte doplniť poznámku.

Tovar zasielame v rámci SR.

 

Základné podmienky:

1. Povinnosti predávajúceho:

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. NEZODPOVEDÁME za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené poštou. V PRÍPADE, ŽE TOVAR NEZODPOVEDÁ PREDSTAVÁM, takýto dôvod nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

2. Povinnosti kupujúceho:

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť nám. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V PRÍPADE, ŽE SI KUPUJÚCI NEPREVEZME OBJEDNANÝ TOVAR (na základe objednávky), PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO UPLATNIŤ SVOJ NÁROK NA NÁHRADU VZNIKNUTEJ ŠKODY. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Dodacie podmienky:

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že v prípade, že niektorý produkt nemáme, pošleme len ostatné objednané produkty (v prípade, že chcete odoslať len úplnu objednávku tak nás na to upozornite. Poštovné Vám účtované pri doposlaní tovaru nebude! Dodacia lehota je najneskôr 15 pracovných dní po obdržaní objednávky pre tovar, ktorý nie je skladom. A cca 2 dni pre tovar skladom. Ak si uvediete zaslanie Slovenskou poštou - za ich termín doručenia neručíme.

Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.

Nie sme platcom DPH.

V prípade, že objednaný tovar si zákazník neprevezme, jeho osobné údaje a to

meno a mesto kde býva budú zverejnené na našej webovej stránke ako nepreberač zásielok.

Objednaním tovaru z našej stránky súhlasí s týmito podmienkami.

Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníkov inej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu klient nedá výslovný súhlas.

4. Záruka, reklamácie, doklady:

Kupujúci má právo neprebrať dodaný tovar od prepravcu (Slovenská pošta, kuriérska služba) v prípade viditeľného mechanického poškodenia balíka. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný spísať s pracovníkom prepravcu protokol o škode.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršia reklamácia tohto typu poškodenia nebude zo strany predajcu akceptovaná.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho písomne prostredníctvom emailu (viď. sekcia Kontakt).

Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.

Ak poškodenie reklamovaného výrobku bolo spôsobené nevhodným používaním po zakúpení, kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.

Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené:

• prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

• vlastným zásahom do výrobku na strane kupujúceho

• živelnou pohromou

 

MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNANÉHO TOVARU PRE VYBAVENIE OBJEDNÁVKY

JE 10,- € BEZ POŠTOVNÉHO!

 

v prípade, že si spravíte objednávku v nižšej sume ako je 10 Eur, automaticky Vám budeme rátať min.sumu 10 Eur + poštovné

tovar Vám vyberieme my a doplníme do danej sumy 10 Eur

 

Želáme Vám príjemný nákup

Zdenka Koštialová

Creative Time

 

Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.